Al het werk van M.C. Escher is auteursrechtelijk beschermd.

Iedere vorm van reproductie van zijn werk, alsmede het downloaden daarvan, is verboden als hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door The M.C. Escher Company.

Licentie Overeenkomst

Voor sommige product categorieën is het mogelijk een licentie te verkrijgen. Voor meer inlichtingen hierover, kunt u contact opnemen met Mark Veldhuysen. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, willen wij graag de volgende informatie van u weten:

  • Wat voor product betreft het
  • Waar wordt het geproduceerd
  • Waar wordt het verkocht, welk type winkels
  • Inkoop- en verkoop prijs
  • Achtergrond informatie over uw bedrijf, hoe lang bent u al in bedrijf, welke andere licenties heeft u al, etc.
  • Verwachtte omzet per jaar
  • Voor welke landen wilt u een licentie
  • Alle andere informatie die relevant kan zijn voor uw aanvraag

NB. Voor sommige product categorieën zijn er al licentie overeenkomsten gesloten, waarvan er een aantal exclusiviteit hebben.