Als u werk van M.C. Escher wil gebruiken als illustratie in een boek, tijdschrift, krant, advertentie campagne, brochure, internet of anders kunt u een verzoek indienen bij onze copyright afdeling. Meer informatie.

Gebruik dit product om een ​​betaling te doen aan MC Escher Company. Dit kan worden gebruikt voor auteursrechtelijke betalingen.

Wilt U zo vriendelijk zijn er voor te zorgen dat u dezelfde contactgegevens gebruikt bij de betaling onder “Extra informatie” als die werden gebruikt in onze eerdere correspondentie.